Synet vårt

Vår visjon er at alle barn og ungdom i Liberia skal få en mulighet til utdannelsetil tross for et handicap.
Vi ønsker at forholdene for den enkelte skal legges til rette slik at de kan oppnå en utdannelse,
et yrk slik at den enkelte kan få et verdig liv og være selvhjulpen.

Vår oppgave

Vi har til hensikt å samle inn utstyr til funksjonshemmede, slik som rullestoler,
krykker, klær, sko, blindestokker, annet utstyr samt penger. På lang sikt tenker vi at vi kan drive en skole tilrettelagt for funksjonshemmede. Mange med et handicap faller utenfor samfunnet kun fordi forholdene ikke er lagt til rette for at disse skal få en utdannelse.