Takk Norge er en ideell organisasjon som er opprettet for å hjelpe funksjonshemmede barn og ungdom i Liberia.

Liberia er et vest-afrikansk land som selv ikke har gode nok systemer og ressurser til å gi barn og ungdom med et handicap tilstrekkelig hjelp til å fullføre en utdannelse.
Takk Norge er grunnlagt av personer som selv kommer fra Liberia og noen av disse har selv et handikap og vet av erfaring hvilke utfordringer som finnes.
Organisasjonen er drevet av et ønske om å hjelpe barn og ungdom i Liberia med tilsvarende utfordringer.
Organisasjonen er avhengig av donasjoner fra enkeltpersoner og grupper. Pengene som samles inn, vil i sin helhet bli benyttet til de tjenester som organisasjonen tilbyr.

Vår oppgave

Vi har til hensikt å samle inn utstyr til funksjonshemmede, slik som rullestoler,
krykker, klær, sko, blindestokker, annet utstyr samt penger.
På lang sikt tenker vi at vi kan drive en skole tilrettelagt for funksjonshemmede.
Mange med et handicap faller utenfor samfunnet kun fordi forholdene ikke
er lagt til rette for at disse skal få en utdannelse.